Betegnelsen tv-tilrettelægger dækker en bred vifte af jobfunktioner fra den specialiserede medarbejder, som er på redaktionen bag en programserie til den selvstændige programmedarbejder, der går hele vejen fra idé til lancering.

For at mestre tv-tilrettelæggelse, skal du have lyst til at fortælle historier og have sans for at udtrykke dig i lyd og billeder. Du skal kende de typiske formater, som produceres til nutidens sendeflader og forstå tv-tilrettelæggerens særlige rolle i den komplekse tv-produktion.

SÅDAN BOOKER DU KURSET

Kursets dato(er) og tid aftales individuelt efter behov og ønsker

Hvis du ønsker at bestille dette kursus, eller blot ønsker at høre mere om det, så ring eller skriv til SAML

Mobil: 20 20 91 40

Email: saml@saml.dk

Kategori: