Hvordan opnås den bedste arbejdsproces med de ressourcer TV stationen har til rådighed.

Tekniske og praktiske aspekter af produktionen undersøges.

Kurset foregår hos den enkelte lokale TV-station, hvor udstyret gennemgås. Desuden vil kursusafholderen kunne komme med forslag til forbedringer samt forslag til hensigtsmæssige arbejdsrutiner.

SÅDAN BOOKER DU KURSET

Kursets dato(er) og tid aftales individuelt efter behov og ønsker

Hvis du ønsker at bestille dette kursus, eller blot ønsker at høre mere om det, så ring eller skriv til SAML

Mobil: 20 20 91 40

Email: saml@saml.dk

Kategori: