Stemmen er et vigtigt redskab, når man skal trænge igennem hos lytterne og seerne.

Alle stemmer kan trænes til at blive habile radiostemmer, men det kræver ofte assistance fra en professionel lærer.

Hver enkelt kursist får mulighed for eneundervisning sammen med læreren.

SÅDAN BOOKER DU KURSET

Kursets dato(er) og tid aftales individuelt efter behov og ønsker

Hvis du ønsker at bestille dette kursus, eller blot ønsker at høre mere om det, så ring eller skriv til SAML

Mobil: 20 20 91 40

Email: saml@saml.dk

Kategori: