Her vil undervisningen kunne behandle ophavsretslige spørgsmål, presseetik og lovgivning, men også ledelse af frivillige (hvordan skabes motivation og engagement), strategi for udvikling af stationen, organisation eller foreningsledelse kan være undervisningsemner.

SÅDAN BOOKER DU KURSET

Kursets dato(er) og tid aftales individuelt efter behov og ønsker

Hvis du ønsker at bestille dette kursus, eller blot ønsker at høre mere om det, så ring eller skriv til SAML

Mobil: 20 20 91 40

Email: saml@saml.dk

Kategori: