Kurset foregår i studiet hos den enkelte lokale radiostation, hvor udstyret, forslag til forbedringer samt forslag til hensigtsmæssige arbejdsrutiner gennemgås. Der tages altså udgangspunkt i den enkelte stations udstyr, men kurset kan også bruges til at gøre deltagerne bevidste om hvilke muligheder der ligger i forhold til fx planlagte indkøb af udstyr.

SÅDAN BOOKER DU KURSET

Kursets dato(er) og tid aftales individuelt efter behov og ønsker

Hvis du ønsker at bestille dette kursus, eller blot ønsker at høre mere om det, så ring eller skriv til SAML

Mobil: 20 20 91 40

Email: saml@saml.dk

Kategori: