Den mobile medieskole er et tilbud til alle ikke-kommercielle radio- og tv-stationer

Her har den enkelte radio- eller tv-station mulighed for at få professionelle kursusafholdere ud og undervise indenfor en lang række af relevante emner, der kan lette arbejdsgange, hjælpe til at højne kvaliteten af udsendelser eller præsentere dem på nye platforme.

Kurserne i vores katalog er gratis for den enkelte radio- eller TV-station