En særlig styrke ved de elektroniske medier er evnen til at kunne bringe live begivenheder direkte ind i lytterne og seernes stuer.

det kræver forberedelse at servere denne type begivenheder, og det gælder om at få de rette detaljer med.

Den beskrivende reportage kan bruges til andet end live udsendelser, og der gives eksempler herpå i kursusforløbet.

SÅDAN BOOKER DU KURSET

Kursets dato(er) og tid aftales individuelt efter behov og ønsker

Hvis du ønsker at bestille dette kursus, eller blot ønsker at høre mere om det, så ring eller skriv til SAML

Mobil: 20 20 91 40

Email: saml@saml.dk

Kategori: