De klassiske skillelinier mellem de enkelte medier forsvinder mere og mere: TV, radio og aviser er alle online. Så hvordan spredes budskabet, hvordan engageres målgruppen, hvordan anvendes de sociale medier og hvordan skabes en effektiv kommunikationsstruktur i organisationen?

Dette kunne være emner for kurset Cross-media Editor

SÅDAN BOOKER DU KURSET

Kursets dato(er) og tid aftales individuelt efter behov og ønsker

Hvis du ønsker at bestille dette kursus, eller blot ønsker at høre mere om det, så ring eller skriv til SAML

Mobil: 20 20 91 40

Email: saml@saml.dk

Kategori: